Treningsmetode for viderekomne

periodisering

Periodisering er en ganske effektiv treningsmetode som handler om å skape en formtopp med kombinasjon av trening og hvile. Gjør du dette på en optimal måte kan du oppnå et overraskende bra resultat. Erfaring er viktig i denne sammenhengen – det som passer for andre, er kanskje ikke bra for deg. Poenget er at du må prøve deg frem.

Hensikten med periodisering er å trene hardt uten å overtrene. Vekselvis bruk av hvile gjør at kroppen blir sterkere og sterkere, og dermed takler mer og mer påkjenning.

Periodisering deles gjerne opp i tre sykluser:

  • Microsyklus – en uke.

  • Mesosyklus – 2 uker til 5 måneder. Kan deles videre i forberedelser, konkurranse og formtopp.

  • Macrosyklus – vanligvis ett eller to år.
Bruk graf som et verktøy

Den beste måten å styre periodisering på er å tegne graf over treningsmengden slik at det er lettere å se når du trenger periode med redusert trening. Ønsker du å bygge opp best mulig overskudd for en konkurranse eller for en treningsøkt, bør du ikke trene like mye hele tiden. Både treningsmengden og treningsintensiteten bør variere for å oppnå bedre form.

Periodisering finnes i mange former, og det som passer for en passer kanskje ikke for en annen. Du vil gjerne merke større effekt og oppleve større treningsglede av periodisering når du utgangspunktet er i bra form.

Prakiske eksempler

Dette er to forenklede eksempler på periodisering:

  1. Tren hardt i to dager, og ta så én hviledag. Du vil da oppleve formtopp på den fjerde dagen.

  2. Tren hardt i to uker og ta så én lett uke. Du vil da oppleve formtopp mot slutten av den tredje uken.

Hvor stor formtoppen blir etter en lett periode, avhenger av din grunnform. Har du i ugangspunktet bra grunnform, vil du ha større utbytte av periodisering. Har du nettopp begynt å trene vil du ikke oppleve like stor formtopp. Kroppen er rett og slett ikke klar for store variasjoner i treningen.

You may also like...

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *